Privacybeleid

Privacybeleid

Via deze site worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Grafisch ontwerpbureau Stefan Gerritse acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacy wetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring.
  • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
  • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
  • Wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Grafisch ontwerpbureau Stefan Gerritse
 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Correspondentie tussen jou en ons.

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te kunnen behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies

Om uw bezoek aan onze websites te vergemakkelijken maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het is in ons en uw belang dat de website goed functioneert, omdat onze dienstverlening aan u dan goed verloopt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website bij te houden en om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Instagram) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan jou te leveren. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kan inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.) van andere sites. Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gegevens inzien, aanvullen, verbeteren, afschermen of verwijderen en uw verdere rechten

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming heeft u diverse rechten, waarover de Autoriteit Persoonsgegevens u in detail van informatie voorziet. U heeft o.a. het recht om uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen, te corrigeren of te verwijderen, of uw akkoord voor gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij bewaren dan wél die informatie waartoe wij wettelijk verplicht zijn. Ook mag u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u wilt weten welke gegevens Grafisch Ontwerpbureau Stefan Gerritseover u heeft vastgelegd en waarvoor deze worden gebruikt, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen het bedrijf of via het algemene telefoonnummer. Hier kunt u ook een verzoek om verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen.

Om misbruik te voorkomen. kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van de browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Grafisch Ontwerpbureau Stefan Gerritse
Eendrachtstraat 11
3134 GJ Vlaardingen
Nederland

E-mail: info@stefangerritse.nl
Telefoon:
+31(0)6 51 692 092
BTW-id: 
NL002209177B55

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam met KvK nummer: 57899975.

Privacyreglement Grafisch Ontwerpbureau Stefan Gerritse
Versie september 2022